Systemy zabezpieczeń

W zakresie systemów zabezpieczeń zajmujemy się sprzedażą, instalacją i konfiguracją nowoczesnych systemów alarmowych z powiadamianiem GSM oraz systemami monitoringu wizyjnego.
Nasze systemy alarmowe posiadają wiele dodatkowych funkcjonalności automatyki budynkowej, które pozwalają między innymi na:

  • integrację z bramami elektrycznymi – możliwość wykorzystania tego samego pilota do rozbrajania alarmu i sterowania bramą,
  • sterowanie zasilaniem urządzeń,
  • sterowanie ogrzewaniem lub wentylacją – monitorowanie temperatury, załączanie i wyłączanie urządzeń grzewczych lub chłodzących,
  • integrację z systemem monitoringu – przesyłanie zdjęć z kamer przez MMS lub e-mail po wystąpieniu alarmu.

Centralki alarmowe są wyposażone w nowoczesne manipulatory dotykowe umożliwiające rozbrojenie systemu, diagnostykę, można je również używać jako ramki cyfrowej dla zdjęć (zapisanych na karcie SD).

Oferowane przez nas centrale OptimaGSM-PS zdobyły w 2016 roku złoty medal na międzynarodowych targach zabezpieczeń Securex

złoty medal securexOptimaGSM-PS RopamManipulator OptimaGSM-PS